İNSAN KAYNAKLARI

perre lojistik hakkındaAdaylara eşit fırsat şansı…
Personel alımından başlayarak objektif yöntemlerden yararlanarak adaylara eşit fırsat şansı tanımak;

  • Adaylara eşit fırsat şansı tanımak,
  • İş güvenliği ve çalışanların sağlığı açısından uygun çalışma ortamını sağlamak,
  • Çalışma isteğini geliştirici ve olumlu beşeri ilişkilerin gelişebileceği bir iş ortamı sağlamak,
  • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmalarını sağlamak,
  • Çalışanların görevlerine bağlılığını arttırmak için çeşitli aktiviteler düzenlemek,
  • Çalışanlarla yönetim arasındaki iletişim olanak ve fırsatlarını geliştirmek,
  • Çalışanların oryantasyon sürecinden itibaren gerekli kişisel ve mesleki gelişimlerine önem vermek,

Bu amaçla eğitim organizasyonlarına destek vermek Kuş Lojistik İnsan Kaynakları politikaları arasındadır.

Kuş Lojistik, işine bağlı ve sadık personel sağlamayı bu amaçla gerekli her türlü kaynağı ve imkanı sunmayı kendisine ilke edinmiştir.

CV lerinizi info@kuslojistik.com.tr adresine gönderiniz