YARARLI BİLGİLER

İŞTE BAKANLIK YETKİLİSİNİN SUNUMUYLA ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) nedir?

“Kanun ve bu yönetmeliğe göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi ifade eder.”

Bu sistemin amacı

– Karayolu taşımacılığını disiplin altına almak,

– Karayollarındaki güvenlik açıklarını kapatmak,

– Her türlü yolcu ve yük taşımasını kayıt altına almak,

– Sektördeki verilere ilk kez gerçek zamanlı ve doğru şekilde ulaşmak,

– Ulusal güvenlik açısından, taşıma verilerinin anlık paylaşımını sağlamak,

– Veri analizlerine dayalı gelecek planlaması yapabilmek.

U-ETDS kimleri kapsıyor

– Tarifeli Yolcu Taşımacılığı

– Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

– Terminaller (T Belgeli)

– Eşya Taşımacılığı

– Kargo Taşımacılığı

 

U-ETDS süreçleri

Bölge müdürlüğünden

  1. Sistemi kullanacak olan firma bir defaya mahsus yetki tanımı için Bölge müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunur.
  2. Bölge Müdürlüğü kullanıcısı, firmaya Yolcu Takip Sistemi servislerine erişim için gerekli olan Servis adresini, Kullanıcı şifresini ve IP yetkilendirmesini UNET Otomasyon Sistemi üzerinde tanımlar.
  3. Firma bu erişim bilgilerini kullanarak, kendi sisteminde zaten var olan Sefer, Yolcu, Personel ve Taşıt bilgilerini başka bir arayüze girmeden, Türksat üzerinden UETDS sistemine otomatik olarak aktarır.

 

e-devlet üzerinden

  1. Sistemi kullanacak olan firma e-devlet üzerinde sağlanan hizmet aracılığı ile Web Servis adresi, Kullanıcı Adı ve Şifre bilgilerini öğrenir. Firmanın Türksat sistemine erişiminde kullanacağı IP adresini tanımlar.
  2. Firma bu erişim bilgilerini kullanarak, kendi sisteminde zaten var olan Sefer, Yolcu, Personel ve Taşıt bilgilerini başka bir arayüze girmeden, Türksat üzerinden UETDS sistemine otomatik olarak aktarır.

 

e-devlet kamu portalı üzerinden

– Elektronik altyapısı olmayan firmalar  bu yöntemi, kullanabilir.

– kamu.turkiye.gov.tr portalına Türksat tarafından hazırlanacak arayüzler ve Bakanlık tarafındaki web servisler aracılığı ile veriler manuel olarak girilir.

– Veriler  firmaların yetkili personeli aracılığı ile girilecektir.

– Sistemi kullanacak firma personelinin yetkilendirmesi, Bölge Müdürlükleri veya KDGM UNET kullanıcıları tarafından yapılacaktır.

 

e-devlet web servisleri üzerinden

– Online Otomasyon Sistemi kullanan firmalar bakanlık web servislerini, TÜRKSAT üzerinden kullanarak verilerin otomatik gönderimi sağlanacaktır.

 

UDHB tarafından toplanan verilerin raporlanması

UDHB ye aktarılan veriler işlenerek anlamlı raporlara dönüştürülür.

Örnek raporlar;

– İller arası taşınan yolcu/eşya istatistikleri.

– Uluslararası ve yurt içi yolcu/eşya taşıma istatistikleri.

– Tarifeli / Tarifesiz taşımalarda taşınan yolcu sayıları.

– Eşya taşımalarında taşınan yük miktarları.

– Sık kullanılan güzergahlar.

– Aynı anda birden fazla araçta taşınan kişiler.

– Yolcu taşımacılığı yapan firmalara ilişkin yolcu taşıma istatistikleri.

– Eşya taşımacılığı yapan firmalara ilişkin eşya taşıma istatistikleri.

– Yolcu/eşya taşımalarındaki istihdama ilişkin istatistikler.

– Tarifesiz taşımalardaki sık kullanılan il  bilgileri.

VS….. İstatistiki raporlar üretilebilir.

 

Veri sunma yöntemi

– Bakanlık sisteminde toplanan veriler isteyen kamu kurumlarına sorgulama amaçlı açılabilir.

– Bakanlık sisteminde toplanan veriyi isteyen kurumlara sağlayacakları servis üzerinden verilerin aktarımı sağlanır (EGM, Jandarma vs.).

 

Denetim

– Yolcu / eşya taşımacılığının denetim sayıları ve  kalitesinin artışına katkı sağlayacaktır.

– Denetim yapacak personeller için denetimi kolaylaştıracak önemli veriler sunulabilecektir. (SRC, Yolcu/Eşya Denetimi, Sefer denetimi…vs)

– Biletsiz yolcu ve sahipsiz bagaj taşımasının engellenmesine katkı sağlayacaktır.

– Kayıt dışı istihdamın azalması için çalışanların SGK ile paylaşımı ve kayıt dışı şoför ve personel çalıştırmanın engellenmesine katkı sağlayacaktır.

Tarifeli Yolcu Taşımacılığı

UETDS Sistemine Gönderilecek Veriler

Sefer bilgileri: Güzergah Kodu, Araç Plakası,  Sefer Tarihi, Sefer Saati

Görevli personel: Uyruğu, Adı Soyadı, Cep Telefonu, Adresi, Görevi (Sürücü, Host, Hostes…..)

Yolcu bilgileri: Uyruğu, TC Kimlik/Pasaport No, Adı Soyadı, Koltuk No, Biniş Yeri, İniş Yeri, Bilet Seri No, Bilet Düzenleme Tarih/Saati, Düzenleyen Acente Vergi No, Bagaj Numaraları

 

Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

UETDS Sistemine Gönderilecek Veriler

Sefer bilgileri: Araç Plakası, Sefer Tarihi, Sefer Saati…

Görevli personel: Uyruğu, TC Kimlik/Pasaport No, Adı Soyadı, Cep Telefonu, Adresi, Görevi (Sürücü, Host, Hostes…..)

Yolcu bilgileri: Uyruğu, TC Kimlik/Pasaport No, Adı Soyadı, Koltuk No, Biniş Yeri, İniş Yeri, Bilet Seri No, Bilet Düzenleme Tarih/Saati, Düzenleyen Acente Vergi NO, Bagaj Numaraları

Eşya Taşımacılığı

UETDS Sistemine Gönderilecek Veriler

Taşıma Sefer Bilgileri: Plaka1-Plaka2, Şöför1-Şöför2 TC Kimlik No, Taşıma Tarihi

Yük Bilgileri: Yük Cinsi, Yük Miktarı (kg-ton), Tahmini Değer, Taşıma Bedeli, Yükleme-Boşaltma Tarihi, Gönderici Bilgileri : Vergi No, Unvan, İl, İlçe, Adres

Alıcı Bilgileri: Vergi No, Unvan, İl, İlçe, Adres

 

Terminaller (T Belgesi Sahipleri)

UETDS Sistemine Gönderilecek Veriler: Araç Plakası, Hareket Tarihi, Hareket Saati, Terminal Kodu

 

Eşya Taşımacılığı

UETDS Sistemine Gönderilecek Veriler:

Taşıma İrsaliye Bilgileri: Taşıma İrsaliye No, Taşıma İrsaliye Tarihi, Taşıma Tarihi, Plaka

Yük Bilgileri: Yün Cinsi (Kuru Gıda, Tekstil, Hurda …vs.), Yük Miktarı (kg)

Yükün Gönderici Bilgileri: Vergi No, Unvan, İl, İlçe, Adres.

Yükün Alıcı Bilgileri: Vergi No, Unvan, İl, İlçe, Adres

Kargo Taşımacılığı

UETDS Sistemine Gönderilecek Veriler:

Kargo bilgileri: Bilgi Teknolojileri Kurum (BTK) ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) arasında yapılan protokol kapsamında kargo taşımalarına ilişkin ihtiyaç duyulan veriler sorgulanabilecektir.

 

UETDS Ülkemize Faydaları

Ulusal güvenlik: Bakanlık sisteminde toplanan veriler talep eden güvenlik birimlerine (EGM, Jandarma, İstihbarat ..vs) anlık olarak iletilebilecektir.  Böylece güvenlik birimleri için operasyonel önleme sahip verilere anında erişim imkanı sağlanmış olacaktır.  İleriye dönük olarak, yukarıda belirtilen şüpheli kişilerin taşımacı firmaları kullanmak suretiyle karayoluyla seyahatlerinin en aza indirilmesiyle birlikte, bu şekilde ulusal güvenlikte çok önemli bir açığın kapatılması öngörülmektedir.

 

Vergi denetimi: Ülkemizde taşınan her yolcu için ödenmesi gereken verginin tahsilatı mümkün hale gelecektir. Taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların ve taşıtların kayıt altına alınmasına imkan sağlanacak ve bu yolla taşımacı firmaların ödemesi gereken vergilerle birlikte, kullanılan taşıtlara ilişkin ödenmesi gereken vergilerin ödenmesi sağlanacak.

İstatistiksel analiz: UETDS Bilgi Sistemi ile ülke içinde taşınan yolcu ve eşyalara ilişkin birçok istatistiksel bilgiye ulaşılabilecektir.

Taşımacılık sektörünün gelecek planlamasına yönelik çok değerli bilgiler elde edilmiş olacaktır.

 

Sistemin vatandaşa faydaları

Vatandaş yapacağı seyahatlerinin, resmi olarak kayıt ve tescil edilip edilmediğini seyahat öncesi (e-devlet üzerinden) görebilecek. Korsan taşımacı firmalarla yapılacak seyahatlerin engellenmesine katkı sağlanacak, böylelikle vatandaşın yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilecektir. Seyahat esnasında yaşanan/yaşanabilecek sorunlar, şikayetler veya bagaj kayıpları gibi mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli işlemlerin resmi kanallarla hızlı bir şekilde sonuçlanması sağlanabilecektir.

Vatandaşa daha ciddi ve güvenilir taşımacı firmalarla yolculuk yapma imkanları sağlanacak ve vatandaşın seyahatlerine ilişkin memnuniyeti artacaktır.  Vatandaşın kendisine ait olmayan bagajlarla ilgili sorumlulukları bulunmayacak ve buna ilişkin yaşayabilecek mağduriyetlerin önüne geçilecektir.

Alınan tedbirler ve sıkı denetimler sayesinden trafik kazaları ve bu kazalardan kaynaklı can ve mal kaybının en aza indirilmesi sağlanacak.

Denetim kalitesinin artması sebebiyle, otoyolların bozulması önlenecek ve otoyolları kullanan vatandaşların , daha konforlu seyahat etmesi sağlanacak.

 

Sistemin firmalara faydaları

Tarifeli taşıma yapan firmaların, taşıma yapacakları güzergahları e-devlet üzerinde elektronik olarak ve yazılı olarak başka bir işleme gerek olmadan belirleme imkanı sağlanacaktır.

Tarifeli taşıma yapan firmaların, önceden belirlenmiş olan güzergahlarını, e-devlet üzerinden zaman ve ücret tarifesi elektronik olarak ve yazılı başka herhangi bir işleme gerek olmadan hızlı bir şekilde belirleme imkanları olacaktır.

Tarifeli taşıma yapan firmaların, taşıma yapmayacağı veya yapamayacağı güzergahları, e-devlet üzerinden hızlı bir şekilde pasif hale getirilmesi sağlanabilecektir. Yolcu ve eşya taşımacılığında korsan (belgesiz) taşımacılığın azaltılmasında katkısı olacaktır.

Taşımacılık faaliyetinin kalitesinin artışını sağlayacaktır. Kapsam dışı taşımacılığın engellenmesinde katkı sağlayacaktır. (arızi-tarifeli…k2-k1 …vs)  UETDS sistemindeki veriler yeni yol planlamalarına istatistiki kaynak sağlayacaktır.